Microsoft Excel nepočítá vzorce

Při změně hodnoty, nebo smazání obsahu buňky, MS Excel nepřepočítává výsledek vzorce v jiné buňce.

Ovlivnit chování výpočtů vzorců lze v možnostech aplikace Excel:

Soubor -> možnosti -> vzorce -> možnosti výpočtů (Přepočet sešitu), přepněte volbu z "ručně" na automaticky.
Pokud je automatický přepočet vypnutý, přepočítat sešit můžete i ručně pomocí klávesy F9


Jaká je vaše zkušenost?