STRACH Z BOUŘKY

Stach z bouřky je mezi psy běžně rozšířená úzkost a přináší s sebou nepříjemný problém i pro jejich páníčky. Důvodem strachu u psů je vysoká míra hluku a světelných záblesků. Hrom je jedním ze zvuků, na který psi mají nežádoucí reakci (další jsou například střelba ze zbraně nebo ohňostroj).

Mezi další příčiny strachu z bouřky ale musíme počítat i změnu v atmosférickém tlaku a vzdušné vlhkosti. Ty mohou také působit na smysly a vyvolat tak nepříjemné pocity v psích uších. Psi s vadami na pohybovém aparátu (artritidou) také mohou pocítit vyšší míru bolesti (stejně jako lidé - bolí mě kolena, asi bude pršet).

Dalším příspěvkem ke vzniku strachu z bouřek je negativní zkušenost, kterou si psi nesou z dřívějších dob ve své genetické výbavě, kdy ještě nezažívali komfort bydlení s člověkem (jeskyně, domy, boudy, gaučík).

Příznaky strachu z bouřky

Pokud váš pes vypadá nervózní, hyperaktivní, samotářský nebo se během bouřky chová destruktivně, máte pravděpodobně co do činění s úzkostí z bouřky. Příznaky jsou zcela zřejmé, proto je dobře poznáte a pravděpodobně víte na čem jste. Mnoho psů se bude nervózně přecházet, těžce dýchat nebo tiše kňučet. Někteří se chtějí tulit a hledají u vás zázemí, kde se mohou schovat.Jiní se mohou skrývat a klepat se strachy. Není neobvyklé, že se bázliví psi pomočují nebo vyprazdňují na nevhodných místech.

Neklamné příznaky úzkosti a strachu mohou začít dlouho před tím, než bouře dorazí, je dobré si jich tedy všímat i během normálního počasí, zejména pokud se dá předpokládat, že se počasí má v budoucnu měnit (odpolední bouřky z vedra během horkých letních dní apod.). Váš pes je tak bezděky pravděpodobně nejlepší prognostik počasí, kterého ve svém okolí můžete nalézt.


Jaká je vaše zkušenost?